آزمون روانشناسی

حمایت‌های بی‌دریغ شما از مرکز فرهنگی‌تان ستودنی است! 🤝 سپاس بی‌کران از تیم روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین اتاوا برای پاسخ سریع به درخواست اخیر جهت معرفی یک متخصص برای کمک در ترجمه شفاهی یک آزمون روانشناسی به زبان فارسی برای یک هموطن مهاجر، و انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری آزمون در مرکز مان. 🌱 تشکر ویژه از عضو ارزشمند کامیونیتی‌مان، خانم پگاه جمشیدی، مددکار اجتماعی رسمی با تخصص در اختلالات عاطفی، روابط زناشویی و موارد دیگر. ایشان سخاوتمندانه برای کمک به این درخواست داوطلب شدند. 🌼 اگر شما یا از آشنایان‌تان نیاز به مشاوره و بررسی خدمات اجتماعی دارید، می‌توانید در اینجا از ایشان وقت مشاوره بگیرید. با یاری یکدیگر فضای سالم و مثبت را در جامعه‌مان جاری نگه داریم! 💙 #مراقبتازیکدیگر #انرژیمثبت #باهمقوی‌تریم