تماس با ما

شما می توانید سوالات، پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر به دست ما برسانید.

همچنین، کانال های ارتباطی مرکز نیز در پایین این صفحه قابل دسترس هستند.


خانه فرهنگی ما

آدرس: Unit 318, 3025 Albion Road North, Ottawa, ON K1V 9V9


رسانه های اجتماعی ما

613-434-3454

ارسال پیام کوتاه به روابط عمومی مرکز

Imam Hossein Centre

کانال رسمی مرکز در واتسپ (انگلیسی)

بچه های مقیم مرکز

گروه خصوصی مرکز در فیسبوک، تصاویر برنامه ها، تعامل دوستانه با مرکز

info@imamhossein.ca

دریافت ایمیل های مرکز

@ImamHosseinOttawa

کانال رسمی مرکز در تلگرام

خبرنامه اتاوا

گروه مرکز در تلگرام، ارتباط با ایرانیان اتاوا، نیازمندی های اجتماعی، اخبار محلی

@ImamHosseinOttawa

صفحه رسمی مرکز در فیسبوک (انگلیسی)

Imam Hossein Ottawa

کانال انتشار فیلم های عمومی مرکز