دورهمی دعا و مناجات

از سری برنامه های دورهمی مرکز در خانه فرهنگی ما، گرد هم خواهیم آمد تا در ایام فرخنده والدت امام حسین )ع(، حضرت
اباالفضل )س(، و امام زین العابدین )ع( با معبود جانها راز و نیاز کنیم. برنامه شامل قرائت مناجات شعبانیه و زیارت وارث، مدح
اباعبدهللا الحسین، نماز جماعت، و دیدار یکدیگر خواهد بود.
�� در حاشیه این برنامه، مشاوره حضوری رایگان و راهنمایی الزم جهت تهیه انواع بیمه، مانند عمر، مسافرتی )شامل
ویزیتوری(، درمان، و حفاظت از مورگج، نیز توسط خانم زهرا میرحیدری، مشاور بیمه و از حامیان مالی »خانه فرهنگی ما« ارائه
می گردد.
زمان: یکشنبه ۶ مارچ ۲۰۲۲ ،از ساعت ۵ تا ۷ عصر
مکان: خانه فرهنگی ما، واقع در:
Unit 318, 3025 Albion Rd N, Ottawa, ON K1V 9V9
️⚠ آسانسور کار نمی کند.
صمیمانه یادآوری می شود:
�� حداکثر ۲ ساعت پیش از حضور در محل، همه شرکتکنندگان میبایست فرم غربالگری کووید را تکمیل کنند، ماسک بر روی
صورت داشته باشند، هنگام ورود پاسپورت واکسیناسیون خود را نشان دهند و دمای آنها گرفته میشود.
�� در صورت تهیه نذورات برای پذیرایی، لطفا در بسته بندی های تک نفره باشند.

التماس دعا،
روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین)ع( اتاوا

The event is finished.

تاریخ

مارس 06 2022
منقضی!

ساعت

17:00 - 19:00

مکان

خانه فرهنگی ما (قدیمی)
Unit 318, 3025 Albion Rd N, Ottawa, ON K1V 9V9
وبسایت
https://goo.gl/maps/1CSzzULtR2vvG3Hh6