Canadian Children’s Museum + IMAX

بازدید دسته جمعی از موزه کودکان و سینما سه بعدی، ویژه کودکان به همراه والدین شان.

هزینه ورودی برای همه افراد رایگان می باشد.

تهیه نهار برعهده شرکت کنندگان می باشد.

مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری و سرپرستی کودکان ندارد.

The event is finished.

تاریخ

نوامبر 11 2018
منقضی!

ساعت

10:00 - 20:00

مکان

موزه کودکان کانادا
100 Laurier St, Gatineau, Quebec K1A 0M8
وبسایت
https://goo.gl/maps/wCy8ojMfdPjTgqja6