دعای کمیل

سلام علیکم،

برنامه: مناجات، قرائت دعای کمیل، پذیرایی

عزیزانی که تمایل دارند بانی شوند و در تهیه پذیرایی مشارکت نمایند، لطفا در اولین فرصت به اطلاع ما برسانند.

التماس دعا

Agenda: Supplication, Dua Kumayl Recitation, Refreshments

If you would like to bring in foods and drinks, please let us know at your earliest .

Eltemas Dua

The event is finished.

تاریخ

فوریه 02 2017
منقضی!

ساعت

18:00 - 19:00

مکان

مسجد امام علی (ع)
1606 Walkley Rd, Ottawa, ON K1V 0E7
وبسایت
https://goo.gl/maps/ToP53UNJADgSq4YF8