میلاد امام محمد باقر علیه السلام گرامی باد

میلاد امام محمدباقر (علیه السلام) شکافنده علوم و گشاینده دروازه های دانش بر مسلمانان و ارادتمندان حضرتش خجسته باد!

امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: «هیچ شرافت و افتخاری چون بلند‌همّتی (و بزرگواری) نیست.»