میلاد امام محمد جواد علیه السلام مبارک

امام جواد (عليه السلام) می فرمایند: «بدان كه از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه ای»
میلاد پر از نور و برکت امام محمد تقی جواد الائمه (عليه السلام) مبارک و فرخنده باد.

ای روضه ی رضوان رضا ادرکنی

سرحلقه ی خوبان خدا ادرکنی

دستی به کریمی شما ادرکنی

درجود و کرم نیامده در عالم