عید مبعث مبارک

«خداوند، محمد را برانگیخت تا رحمتی برای جهانیان باشد و نعمت خود را تمام کند.» -امام مهدی(عج)

بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است. این روز فرخنده و عزیز، عید مبعث خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله بر تمام جهانیان مبارک.

شادیتان روزافزون،

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا