نوروز مبارک

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها
ای تدبیر کننده روز و شب
ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر
حال مارا به بهترین حال دگرگون کن

عید نوروز و سال نو بر همه شما همشهریان گرامی مبارک باد!