روز مادر مبارک

هر انساني عطر خاصي دارد. گاهي، برخي عجيب بوي خدا ميدهند، همانند مادر!

به پاس انچه به من داده اي، به ستایش محبتهای بی اندازه ات، و براي همه ی خوبیهایت دستانت را ميبوسم و روزت را تبریک می‌گویم که جز این در برابر محبت‌های بی‌کران تو از من ساخته نیست. روزت مبارک ای فرشته مهرباني و عاطفه…

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا