عید فطر مبارک

عيد فطر زمانيست براى شادى و با هم بودن و ياد آورى نعمت های خداوند منان!

عيدتان مبارك!

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا