گزارش مجمع عمومی دوره هفتم

لازم است به اطلاع برسانیم دوره هفتم مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا با حضور اعضای رسمی در هفتمین جلسه سالانه مجمع عمومی که به شکل آنلاین صبح روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ برگزار شد، کار خود را رسما آغاز کرد. از آنجایی که هیئت امنا و هیئت مدیره فعلی همچنان در دوره فعالیت به ترتیب  ۴ ساله و ۲ ساله خود به سر می برند، این عزیزان به فعالیت خود در دوره جدید نیز ادامه می دهند. تنها هیئت امنا محترم موظف خواهد بود تا فرد جایگزین برای سمت بازرسی را تعیین نماید.

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا