گزارش مجمع عمومی دوره هفتم

لازم است به اطلاع برسانیم دوره هفتم مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا با حضور اعضای رسمی در هفتمین جلسه سالانه مجمع عمومی که به شکل آنلاین صبح روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ برگزار شد، کار خود را رسما آغاز کرد. از آنجایی که هیئت امنا و هیئت مدیره فعلی همچنان در دوره فعالیت به ترتیب  ۴ ساله و ۲ ساله خود به سر می برند، این عزیزان به فعالیت خود در دوره جدید نیز ادامه می دهند. تنها خانم نسترن کریمی به عنوان عضو جایگزین به هیئت مدیره مرکز ملحق شدند، آقای شهاب مؤذنی با رای اعضای مجمع به عضویت هیئت امنا درآمدند، و هیئت امنا محترم نیز موظف خواهد بود تا فرد جایگزین برای سمت بازرسی را تعیین نماید.

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا