روز جهانی پدر مبارک

پدر یعنی….
تکیه گاهی امن و بی دریغ!

روز پدر بر تمامی پدران مهربان، آنها که با عشق و بی دریغ تکیه گاهی امن برای خانواده بنا می کنند مبارک!

با آرزوی سلامتی برای همه ی پدران و آرزوی رحمت و آرامش برای پدران سفرکرده!

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا