ميلاد هفتمين ستاره آسمان امامت فرخنده باد!

امام كاظم عليه السلام فرمودند: «لازم ترين علم آن است كه تو را به پاكسازى دل رهبرى كند و تباهى و فساد دل را بر تو آشكار سازد.»

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا