خانه فرهنگی ما: مشارکت مالی یکساله ۲۲-۲۰۲۱

۱

با توسعه تدریجی فعالیت های فرهنگی مرکز طی سال های گذشته و بمنظور رفع موانع اساسی لوجستیکی و ارتقای کیفیت خدمات و برنامه های فرهنگی، مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا بدنبال تهیه مکانی ثابت به عنوان «خانه فرهنگی ما» در شهرمان است. انجام این کار همچون همیشه تنها با مشارکت مالی و اجرایی داوطلبانه ایرانیان و فارسی زبانان ساکن اتاوا محقق خواهد شد. با تجهیز این مکان، امکان استفاده از آن برای هرگونه فعالیت های فرهنگی، آموزشی و یا حتی دورهمی های اجتماعی مورد نیاز ایرانیان و فارسی زبانان شهر (توسط مرکز فرهنگی امام حسین و یا سایر گروهها)، فراهم خواهد شد.

بررسی های متعددی در زمینه اجاره و حتی خرید محل مناسب انجام شده است. در حال حاضر مکان مستقلی با مساحت ۳۰۰۰ پای مربع در منطقه South Keys به منظور دسترسی راحت از همه نقاط شهر، فراهم شده است که ان شاءالله می تواند نیازهای فرهنگی کامیونیتی تا چند سال آتی را پاسخگو باشد. با پیشرفت گسترده واکسیناسیون کرونا (بویژه در کامیونیتی مان) و کاهش تدریجی محدودیت های موجود، امکان راه اندازی گردهمایی های محدود (و بعد گسترده تر) را خواهیم داشت. براساس آمادگی و مشارکت مالی یکساله اعضای کامیونیتی، به صورت سالانه در مورد حفظ و یا توسعه این محل تصمیم گرفته خواهد شد. بنابراین اعلام آمادگی و مشارکت خیرخواهانه شما در انجام این امر، بسیار تعیین کننده خواهد بود. برای خانواده هایی که ماهانه بیش از ۱۰۰ دلار مشارکت داشته باشند، اولویت هایی جهت شرکت در برنامه های با محدودیت تعداد شرکت کننده، و نیز تخفیف ویژه برای شرکت در دوره های آموزشی مرکز و یا اجاره مکان برای برنامه های شخصی اختصاص خواهد یافت.

با توجه به عدم وابستگی به هیچ فرد، گروه و نهاد دولتی یا غیر دولتی، «مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا» از هر نوع مشارکت مردمی در هر سطحی استقبال نموده و دست یاری شما هموطنان عزیز را به گرمی می فشارد. لطفا در صورت تمایل به مشارکت، آمادگی خود را با تکمیل این فرم تا یکشنبه ۲۲ آگست اعلام نمائید تا مانند همیشه تنها با کمک یکدیگر و لطف خداوند متعال به آرزوی دیرینه تهیه یک مکان ثابت، مستقل و مردمی به عنوان «خانه فرهنگی ما» جامه عمل بپوشانیم.

https://forms.gle/7NVTT7CYUN3ZcqzR6

با سپاس فراوان،
روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا