از عاشورا تا اربعین؛ با امام زین العابدین (ع) – هفته اول

به همت دوستان عزیز در مرکز، امسال هر هفته از عاشورا تا اربعین را با برخی از بیانات گهربار بازمانده کربلا و مناجات های عارفانه امام علی ابن الحسین (ع) خواهیم گذراند. امید آنکه ما نیز از معارف ارزشمند آن حضرت بهره ببریم، در عمل بکار ببندیم، و به زندگی مان رنگ و بوی خدایی بدهیم!
این هفته، فرازی از راز و نیاز توبه کنندگان (از مناجات خمس عشر) را مرور می کنیم.

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا