روز ملی حقیقت و آشتی

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: «خدای تعالی به داوود وحی فرمود که: ای داوود! هیچ بنده ای نیست که ستمدیده ای را یاری رساند یا در ستمی که بر او رفته، با وی همدردی کند، مگر اینکه گام های او را در آن روزی که گام ها می لغزد، استوار نگه می دارم.»

دوستان گرانقدر!

همانطور که اطلاع دارید، به منظور بزرگداشت یاد و نام بومیانی که در مدارس شبانه روزی سابق، قربانی ظلم و تبعیض شدند سی ام سپتامبر از طرف دولت کانادا به عنوان روز حقیقت و آشتی نامگذاری شده است.

مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان و ستم دیده بومیان کانادا، از هر گونه ظلم و تبعیض در پهنای این گیتی اعلام انزجار می کند، و هرگونه تلاش جهت برقراری عدالت و تکریم حقوق سایر انسان ها را تحسین می نماید.

خوب است که به بهانه روزی که یادآور بخش های تاریک تاریخ کانادا است، با هم و با کودکانمان درباره مفاهیمی مثل بی اساس بودن برتری نژادی، مذهبی، قومی و طبقه ای صحبت کنیم و با عمل گرایی، امیدوار به جهان آرام تر و اخلاقی تری باشیم. از خداوند منان می خواهیم که قلب های ما را به یکدیگر نزدیکتر کند و در مسیر عدالت خواهی موفق گرداند. 

روابط عمومی مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا