سالروز گرامیداشت قربانیان اسلام هراسی


تن آدمی شریف است به جان آدمیت
… نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
… چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
به حقیقت آدمی باش وگر نه مرغ باشد
… که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد
… همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

  • سعدی

روز ۲۹ ژانویه به احترام جان‌باختگان حمله تروریستی به مسلمانان در مرکز فرهنگی-اسلامی کبک سیتی، به عنوان روز ملی مبارزه با اسلام‌هراسی نام‌گذاری شده است. امسال برای اولین بار این روز ملی ملاحظه شد و هفته گذشته، پنجمین سالگرد این واقعه هولناک گرامی داشته شد.

مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا، با تأسی از آموزه‌های بزرگان دین و ادب که برتری را جز در ویژگی‌های اصیل اخلاقی نمی‌دانستند، هرگونه نفرت‌پراکنی و برتری‌جویی بر اساس آیین و نژاد را محکوم کرده، و یاد و نام قربانیان اسلام‌هراسی را گرامی می‌دارد.

روابط عمومی مرکز