تبریک میلاد امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر

«مشورت چشم هدایت است و هر کس نظر خود را کافی بداند خود را در خطر انداخته است.» – امام علی (ع)

چه احترام غریبی دارد این ذکر ساده «یا علی علیه السلام» این همه از پا افتاده که به مدد نام تو برمی‌خیزند. این همه دست تهی که به یاد تو گرفته می‌شوند! عشق با تو آغاز می‌شود عدل از تو بیدار می‌شود صبر با تو بزرگ خواهد شد شجاعت از تو افتخار دارد علم از تو می‌آموزد. مولا! ای که تمام واژه ها، از توصیف عظمت تو عاجزند! و ای آن که تمام عقل ها از درک بزرگی ات قاصر! درمانده ام از وصفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه زیبا فرمود: «اگر تمام درختان قلم شوند، تمام دریاها مرکب و تمام انس و جن کاتب، باز هم نمی توانند ذره ای از فضایل علی را بنویسند.» ای سراسر بخشش و عدالت! دستمان گیر که محتاج سرکوی توایم!

ولادت با سعادت مولی الموحدين، امیر مؤمنان، علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر بر شما مبارك باد!

روابط عمومی مرکز