گرامیداشت روز خانواده

خانواده، ضامن بقای جوامع و از ارزش‌های کلیدی در فرهنگ ماست. با تقويت بنيان خانواده، نسل‌های بعدی بستری محكم، امن و سالم برای رشد و شکوفایی خواهند داشت. خداوند خانواده شما را مورد رحمت مخصوص خود قرار دهد، و شادی و سلامتی روزی شما باشد.

روز خانواده گرامی باد!

روابط عمومی مرکز