گرامیداشت اعیاد شعبانیه

حسین (ع) کودک بود و با دیگر کودکان بازی میکرد. پیامبر (ص) با اصحاب می‌گذشت که چشمش به او افتاد. بی‌تابانه از آنها پیش افتاد که او را در آغوش گیرد. حسین می‌خندید و می‌گریخت و پیامبر به دنبال او میدوید. تا آنکه او را گرفت و بوسه‌باران کرد. آنگاه به اصحاب فرمود «حسین از من است و من از اویم. هر که حسین را دوست بدارد خدا او را دوست دارد. او از نوادگان پیغمبران است.»

میلاد نوادگان پیغمبر اکرم (ص)، امام حسین بن علی (ع) و امام علی بن حسین (ع) و نیز عباس بن علی (ع)، ابوالفضل، همو که در برادری، ایثار و دفاع از حقیقت تا ابد زبانزد آزادگان است بر شما مبارک باد!

روابط عمومی مرکز