نوروزتان پیروز

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

عید نوروز و سال نو بر همه شما همشهریان گرامی مبارک باد!

روابط عمومی مرکز