گرامیداشت روز مادر

هیچ کس مثل مادر…
هم او که اولین، واقعی‌ترین و پابرجاترین عشق را نثار می‌کند!

به مناسبت روز مادر کانادایی فرصت را مغتنم شمرده تا مقام مادر، این موجود بی‌بدیل را ارج نهیم.
از خداوندگار عالم، سلامتی و طول عمر برای همه‌ی مادران، و رحمت و مغفرت برای مادران سفرکرده آرزو می‌کنیم.

روز مادر مبارک! 🌸

روابط عمومی مرکز