تسلیت شهادت امام جواد (ع)

جواد الائمه مهربان بود و خیرخواه. دست مردم را در دستان خدا می گذاشت و می فرمود: «چگونه درماند کسی که خداوند سَرپرست او باشد؟»
او می فرمود تا وقتی در آغوش خدا هستید نگران گرفتاریها نباشید: «اگر آسمانها و زمين بر شخصى بسته باشد، ولى تقواى الهى پيشه كند، خداوند گشايشى از آنها برايش قرار مى دهد.»
او راه رسیدن به سربلندی و عزت را در اعتماد به خدا می دانست و می فرمود: «اعتمادِ به خداوند متعال، بهاى هر چيز گرانی است و نردبان رسيدن به هر بلندايی.»
و می فرمود: «عزّت مؤمن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است.»
حیف اما مهرش را برنتافتند. دنیا را بدون او خواستند و در جوانی با زهر کینه مسمومش ساختند.

شهادت امام جواد علیه السلام بر شما همشهریان گرامی تسلیت باد!

روابط عمومی مرکز