هزارمین روز از فاجعه هوایی ۷۵۲، فجایع اخیر در ایران و افغانستان

صبحی شد و باز هم شب ما تار است
وآن ظلمت بیکرانه در تکرار است

این روزها حال هیچ کدام مان خوب نیست!!
پیرو اطلاعیه‌های قبلی، مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اتاوا ضمن ابراز مجدد مراتب شدید تاسف و همدردی عمیق با همه هموطنان و همزبانان عزیز، از کشتار و ستمی که در حال حاضر بنام دین -بویژه در مراکز آموزشی و دانشگاهی- نسبت به دختران و پسران آتیه‌ساز در سرزمین‌های مادری‌مان ایران و افغانستان اتفاق می‌افتد، عمیقا ابراز انزجار می کند.

فردا، روز سه شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۲ و همزمان با هزارمین روز از فاجعه دردناک هوایی ۷۵۲ که منجر به پر‌پر‌شدن تعداد زیادی از هموطنان‌مان شد، از ساعت ۱۲ ظهر مقابل پارلمان به یادشان خواهیم بود تا بار دیگر مراتب همراهی و حق‌خواهی خود برای هموطنان و همشهریان عزیزمان که بعضا از مخاطبین مرکز نیز بودند را یک‌صدا اعلام کنیم.

روابط عمومی مرکز