تسلیت سومین سالگرد فاجعه هوایی ۷۵۲

بنگر چه جانهای گرامی رفته‌اند از دست…

ای غم!
نمی‌دانم روزِ رسیدن، روزیِ گامِ که خواهد بود
اما درین کابوسِ خون‌‌آلود
در پیچ و تابِ این شبِ بن‌بست
بنگر چه جان‌های گرامی رفته‌اند از دست!
دردی‌ست چون خنجر
یا خنجری چون درد
این من که در من
پیوسته می‌گرید
در من کسی آهسته می‌گرید

سومین سالگرد فاجعه هوایی ۷۵۲، روز اشک و درد و خشم و غم، که منجر به کشته شدن تعدادی زیادی از هموطنان مان، بويژه برخی از دوستان و همشهریان عزیزمان شد را تسلیت عرض می‌کنیم!

عکس: مجلس ختم مرکز به یاد عزیزان جان‌باخته در این فاجعه تلخ، ژانویه ۲۰۲۰.

روابط عمومی مرکز