گرامیداشت روز خانواده

می‌دانید برای ارتقاء صلح جهانی چه کاری می توانید انجام دهید؟ کافیست به خانه بروید و خانواده خود را دوست داشته باشید.
(مادر ترزا)

روز خانواده گرامی باد!

روابط عمومی مرکز