تبريک ولادت امام حسین، حضرت ابوالفضل، امام سجاد

بسم رب‌الحسین(ع)
به نام پرورنده‌ی حسین(ع)

ای حسین!

ای چراغ راه، ای کشتی رهایی، ای خونی که از آن نقطه صحرا، جاودان می‌تپی و می‌جوشی، و در بستر زمان جاری هستی، و بر همه نسل‌ها می‌گذری، و هر زمین حاصلخیزی را سیراب می‌کنی، و هر بذر شایسته را، در زیر خاک، می‌شکافی و می‌شکوفایی، و هر نهال تشنه‌ای را به برگ و بار حیات و خرمی می‌نشانی،

ای آموزگار بزرگ شهادت!

ای که “مرگ سرخ” را برگزیدی تا عاشقانت را از “مرگ سیاه” برهانی، تا با قطره‌ی خونت، بشریت را حیات بخشی، و تاریخی را به تپش آری، و کالبد مرده و فسرده عصری را گرم کنی، و بدان جوشش و خروش زندگی و عشق و امید دهی!

در سالروز میلادت، برقی از آن نور را بر این شبستان سیاه و نومید ما بیفکن، قطره‌ای از آن خون را در بستر خشکیده و نیم مرده ما جاری ساز، و تفی از آتش آن صحرای آتش خیز را به این زمستان سرد و فسرده ما ببخش!

ایمان ما، ملت ما، تاریخ فردای ما، کالبد زمان ما “به روح تو محتاج است”!

میلاد بهترین نام در شناسنامه‌ی بشریت، حسین‌بن‌علی(ع)، یاران وفاداراش حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) بر پیروانشان مبارک باد.

روابط عمومی مرکز