روز مادر مبارک

«و ما به انسان در حق پدر و مادرش سفارش كرديم. مادرش او را با ضعف روزافزون حمل كرد، و دوران شيرخوارگي او در دو سال است. [سفارش كرديم‌] كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه سرانجام [همه‌] به سوى من است» – سوره لقمان، آیه ۱۴

این روز فرخنده را به جشن می نشینیم تا قدردان مهر و عشقی که همه مادران هر روز نثار خانواده خود می کنند باشیم. فداکاری های بی دریغ آنها سنگ بنای سعادت و موفقیت خانواده هاست.

مادران عزیز! تلاش های بی وقفه شما برای شکوفایی خانواده در محیطی امن و دوست داشتنی مثال زدنی است؛ عشق و ارادت شما برای ما الهام بخش است؛ و همیشه سپاسگزار تمام کارهایی که برایمان می کنید هستیم. باشد که خداوند متعال به شما و خانواده های عزیزتان برکت دهد، و همواره سرچشمه نور و عشق در جهان باشید.

روز مادر مبارک!

روابط عمومی مرکز