گرامیداشت روز عرفه

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد جايگاه روز عرفه می فرمایند: اگر کسی در ماه رمضان بخشیده نشد و یا این توفیق را پیدا نکرد که خود را در معرض مغفرت الهی قرار دهد، روز عرفه آن قدر عظمت دارد که بتواند جبران ماه رمضان بنماید. در آن روز اگر کسی به درگاه الهی روی آورد، مورد مغفرت خداوند قرار می گیرد.

خدایا مرا قرار بده ترسان از خودت گویا تو را می بینم و خوش بختم کن به تقوای خود و بدبختم مگردان به نافرمانیت. خیر وبرکت برایم مقدر کن تا دوست نداشته باشم آنچه را که پس انداخته ای و نه تاخیر آنچه را پیش انداخته ای. خدایا قرار ده بی نیازی را در نفسم و یقین در قلبم و اخلاص در عملم و روشنی در چشمم وبینایی در دینم. خدایا برطرف نما گرفتاریم وبپوش عیوبم وبیامرز خطایم. (بخشي از دعاي امام حسين(ع) در روز عرفه)

بارالها، امروز که سفره مغفرت و رحمت برگستره زمین و آسمان می گسترانی وبربندگان منت می نهی و متنعمشان می گردانی، دستان پرنیازم امروز به درگاه بی نیازت بلند است و رشته های امید و آرزوهایم به دریای بیکران جود و کرمت پیوند زده ام.

روابط عمومی مرکز