تسلیت شهادت امام حسین (ع)

شكر ایزد را كه دیدم روی تو
یافتم ناگه رهی من سوی تو
چشم گریانم ز گریه كند بود
یافت نور از نرگس جادوی تو
جست و جویی در دلم انداختی
تا ز جست و جو روم در جوی تو
خاك را هایی و هویی كی بدی
گر نبودی جذب‌های و هوی تو

فرارسیدن عاشوراي حسيني و ایام شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفاي ايشان تسلیت باد

روابط عمومی مرکز