تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع)

خانه زندان است و زندان خانه،

این سرگذشت ۶ سال امامت پیشوای جوان شیعیان است.

چندی پیش شیعیان آمده بودند، مخفیانه، تا از امامشان رهنمودی بگیرند. امام لب گشود و سندی ساخت که تا قیامت دوستانش را کفایت کند.

  


شما را سفارش مى‌كنم به رعايت تقواى الهى، پيشه كردن پارسايى در دين خود، كوشش بسيار براى خدا، راستگويى، امانت پردازى به كسى كه چيزى به شما سپرده خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار و خوش همسايگى


زيرا هر يك از شما كه در دينش پارسا و در گفتارش راستگو باشد و امانت مردم را بپردازد و با آنان خوش اخلاقى نمايد، در اين صورت گويند: اين يك شيعه است!  از خدا پروا نماييد و زينت باشيد و همۀ دوستى را به سوى ما بكشانيد.

 

شهادت مظلومانه امام حسن عسکری (ع) را به حضرت بقیــه الله اعظــم (عج) و همه شیعیان حضرتش تسلیت میگویم!

 

روابط عمومی مرکز