شب یلدا مبارک

بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
صحبت حکام ظلمت شـب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید
بلبل عاشق، تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

-حافظ

خزان هزار رنگ و پر اندوه می رود و زمستان سپید رنگ از راه می رسد، و در این میان شبی است بلند، به بلندای یک وطن!

شب یلدا، شب کنار هم بودن ها بر شما همشهریان گرامی مبارک باد!

روابط عمومی مرکز