تبریک روز خانواده

خانواده يعني امنیت، محلی برای پناه بردن، ستونی براي تکیه کردن و مکانی که بدون هیچ چشم داشتي عشق می‌دهی و دریافت می‌کنی.

نظام خانواده، به عنوان یک نظام پرارزش و دوست‌داشتنی، در اسلام، جایگاهی والا دارد، تا جایی که هیچ بنایی دوست‌داشتنی‌تر از آن در پیشگاه الهی تعریف نشده است.

پیامبر اسلام مى فرماید:

«ما بنى فى الاسلام بناء اَحبّ الى اللَّه تعالى و اعزّ من التزویج».

«در اسلام هیچ نهادى محبوب تر و عزیرتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است»

روز خانواده بر شما همراهان  گرامی باد!

روابط عمومی مرکز