تبریک ولادت امام رضا (ع)

امام رضا (ع) می فرمایند: سرآغاز خداپرستی شناخت  او و  برترین خرد خودشناسی است. 

یا رضا، به آستانة محبّت تو، دامن دامن حاجت می آوریم و صحرا صحرا کرامت می بریم. چه کنیم که ظرفیت دست و دامن کوچک ما اندک است، و الاّ دریای احسان تو بیکرانه است. هرکس را به نحوی می نوازی، تو «رضا» یی و همه را راضی بر می گردانی.

میلاد با سعادت عالم آل محمد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا بر همه شیعیان و دوستدارانش مبارک باد!

 

روابط عمومی مرکز