گزارش مجمع عمومی دوره ششم

همراهان عزیز!

لازم است به اطلاع برسانیم دوره ششم مرکز فرهنگی امام حسین(ع) اتاوا با حضور اعضای رسمی در جلسه سالانه مجمع عمومی که به شکل آنلاین صبح روز ۱۱ جولای ۲۰۲۰ برگزار شد، کار خود را رسما آغاز کرد. جلسه انتقالی نیز بلافاصله پس از مجمع با حضور هیئت امنا و هیئت مدیره  و بازرسان دوره پنجم و ششم به منظور تبادل تجربیات و نظرات برگزار گردید.

در این دوره، آقایان وحید جمشیدی، مهدی پرویزی و سید محمد امین کمالی به عنوان هیئت امنا، خانم نسترن کریمی به عنوان بازرس و خانم غزاله جربان، آقایان محمدرضا داودالحسینی، محمد درختی، بشیررضا کریمی و محمدحسین تکیه به عنوان هیئت مدیره  با رای اعضای رسمی برای فعالیت در این دوره انتخاب شدند. آقای امین اسماعیل زاده نیز به عنوان عضو چهارم هیئت امنا توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند.